jaroslav hanak SPCRPrůmysl a ekonomiku je třeba po koronavirové krizi znovu rozběhnout. Nejjednodušší cesta k tomu vede přes investice do digitalizace či inovací. Firmám v tom ale musí pomoct stát.

 

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak, jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Jejím výsledkem je bezprecedentní propad hospodářské aktivity, kterou je nutné znovu obnovit.
Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR jsme dlouho věřili a dělali vše pro to, aby firmy mohly na podzim na Mezinárodním strojírenském veletrhu ukázat svým zákazníkům a veřejnosti, že je koronavirus nepoložil. Bohužel, nakonec se letošní rok musí obejít bez tohoto průmyslového svátku. Svaz průmyslu přesto udrží každoroční tradici a na začátku října uspořádá svůj sněm. Na něm se budeme bavit s představiteli vlády a špičkovými podnikateli, jak českou ekonomiku opět nastartovat k rychlému růstu.
Brzdou v rychlejším oživení budou firemní investice. Z průzkumů, v nichž jsme mapovali průběh koronavirové krize, vyplývá, že firmy na výpadky zakázek v řádu desítek procent reagovaly omezením svých investic. Je logické, že podniky, které před sebou nemají vidinu plných zakázkových knih, nejsou tlačeny do vylepšování svých výrobních technologií. Přesto jsou investice nezbytnou podmínkou, aby český průmysl a celá ekonomika z krize vyšly silnější a konkurenceschopnější.
K investicím – především do digitalizace a inovací – může vláda firmy motivovat dobrým a jednoduchým nastavením podpůrných programů Evropské unie. Podstatné je, aby se rozjely co nejrychleji. Firmy totiž pro investiční plánování potřebují jistotu a stabilitu podnikatelského prostředí.
Všechna tato opatření mohou pomoci nejen k tomu, aby se české firmy a celá ekonomika rychle zotavila z nynější krize, ale aby byly lépe připraveny na budoucnost. Protože nikdo neví, kdy se zase nějaká černá labuť objeví.

Jaroslav Hanák
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR