inovativny cinMinisterstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo tohtoročnú súťaž o inovatívny čin roka 2019. Uviedol to vicepremiér a šéf rezortu Richard Sulík. Do súťaže sa môžu prihlasovať od pondelka do 30. septembra právnické osoby či fyzické osoby – podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh nejakú inováciu.


Súťaž pozostáva z troch kategórií – inovácia výrobková, inovácia technologická a inovácia služby. Ako podotkla Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová, hodnotiacimi kritériami súťaže sú inovatívnosť produktu, procesu alebo služby v danom priemyselnom odvetví, prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť. „Čiže zvýšenie kvality niečoho, zníženie výmenných alebo servisných intervalov, zvýšenie efektívnosti, úspora času a zdrojov a tak ďalej,“ špecifikovala Kiššová. Hodnotiť sa bude aj vplyv na trh a na podnikateľskú činnosť. Pri hodnotení bude rezort prihliadať aj na vplyv inovácie na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti alebo vývozu či ďalšieho rozvoja) a na efekt na ekológiu (či došlo k zníženiu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie).
Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej kategórii prvé tri miesta. „Prvou cenou bude vecná cena plus finančná odmena vo výške 7000 eur a, samozrejme, diplom,“ spresnila Kiššová. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a vynálezca inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.
Súťaž organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Ako zhrnul riaditeľ sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce agentúry Artur Bobovnický, súťaž má svoju bohatú históriu, prvýkrát ju vyhlásili v roku 2008. Odvtedy už agentúra evidovala viac ako 370 prihlášok a ceny rozdali celkovo v hodnote 161.000 eur. „K úspechom tejto súťaže patria napríklad také inovácie, ako mikrofluidný čip pre izoláciu rakovinových buniek, implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu, ktorú vyvinul CEIT v Žiline, kapilárne rohože určené na vykurovanie v zime a na chladenie v lete v budovách, aplikácia kolaboratívneho robota, hi-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva a mnoho ďalších,“ vymenoval Bobovnický.
„Táto súťaž má svoju bohatú históriu a považujem ju za dobrý spôsob, ako upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je dobrý nápad, čo pomôže nám v budúcnosti,“ dodal Sulík. Ľudí, ktorí sa venujú inováciám, zároveň vyzýva, aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra.

TEXT -mm-