mpkNásledky globálnych obmedzení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu sa v spoločnosti Miba Steeltec vo Vrábľoch prejavili poklesom obratu. V mesiacoch apríl a máj klesol obrat približne o polovicu, v júni sa situácia zlepšila, pretože všetci zákazníci obnovili výrobu. „Vieme však, že počas leta plánujú väčšie odstávky, takže situácia je stále veľmi neistá,“ uviedol konateľ spoločnosti Patrik Rác.


Náročnú situáciu firma podľa slov Ráca zvláda dobre. „Veľmi intenzívne spolupracujeme s odborovým zväzom a dohodli sme sa na opatreniach, ako je flexibilný pracovný čas, alebo čerpanie dní dovolenky,“ uviedol.
Na dobré zvládnutie krízy aj z dlhodobého hľadiska podporuje Miba Steeltec požiadavku mnohých slovenských firiem na zavedenie modelu skráteného pracovného času podľa rakúskeho alebo nemeckého modelu: „Tento model je výhodný pre firmu a zamestnancov. Na jednej strane vytvára možnosť flexibilne reagovať na výpadky obratu pomocou dohodnutého skráteného pracovného času. Na druhej strane sa ním vo veľkej miere zaistí príjem zamestnancov. V Rakúsku napríklad dostávajú minimálne 80 % svojho príjmu aj počas skráteného pracovného času,“ skonštatoval Rác. Takýto model je podľa neho potrebný i na Slovensku, aj keď by zamestnávatelia jeho výhody v aktuálnej situácii ešte nepocítili. „Bol by to veľký posun pre budúcnosť a príprava pre ľahšie zvládnutie podobných zložitých situácií,“ potvrdil Rác.
Miba Steeltec je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Friction Group. Rakúska spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1991, keď otvorila svoj závod v Dolnom Kubíne zameraný na práškovú metalurgiu. V roku 2007 spustila výrobu v novom závode vo Vrábľoch, ktorý sa zameriava na výrobu trecích obložení na prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. Využívajú sa v automobilovom i leteckom priemysle, ale aj v zariadeniach veterných elektrární. Od založenia spoločnosti Miba Steeltec vo Vrábľoch firma investovala do závodu 70 miliónov eur. V súčasnosti má spoločnosť 632 zamestnancov.

TEXT -mm-