ZvaraciSlovenská zváračská spoločnosť spolu s partnermi, pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry, v rámci osláv Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Vás srdečne pozývajú na 48. medzinárodnú konferenciu ZVÁRANIE 2020, ktorá sa uskutoční 11. až 13. novembra 2020 v hoteli SOREA Urán v Tatranskej Lomnici.

 

Usporiadateľ

SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ SPOLOČNOSŤ
mobil: 00421 (0)905 / 452 894
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odborní garanti

SZS; ZSVTS; VÚZ; MESSER TATRAGAS, s.r.o.; TI SR, a.s.; Lincoln Electric Europe; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza; ŽU SjF Žilina; TU Košice, FVT Prešov;STU Bratislava; MtF v Trnave; SPU TF Nitra; TU FEaVT, Zvolen; TUAD FŠT Trenčín;Valtec, spol. s r.o.; Solík SK, s.r.o.

 

Medzinárodný prípravný výbor:

Ing. Pavel Florian; Ing. Viera Markesová; Ing. Martin Dvořák – ČR,dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz; Dr. Eng. Krzysztof Sadurski – Poľsko,Prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.; doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD.; Ing. Renáta Kozmová;Ing. Martina Solíková; Ing. Lenka Bartošová, PhD.; Ing. Pavol Radič, PhD.; Ing. Michal Paľa;Prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.; doc. Ing. Michal Hatala, PhD.; doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.;Prof. Ing. Milan Marônek, PhD.; Prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.; doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.;doc. Ing. Milan Čomaj, PhD.; Ing. Ivan Kováč, PhD.; doc. Ing. Viliam Leždík, PhD.; Ing. PeterValent; doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.; doc. Ing. Peter Čičo, PhD.; Prof. Ing. Ján Viňáš, PhD.;doc. Ing. Igor Barényi, PhD.; Ing. Andrej Mašlonka – SR

 

Hlavné témy:

 • I. Zvariteľnosť kovových materiálov.
 • II. Progresívne metódy zvárania, rezania a súvisiacich procesov.
 • III. Požiadavky kladené na výrobcov
 • IV. Novinky v oblasti zváracích prístrojov a zariadení, prípravkov na zváranie, prídavných materiálov,základných materiálov a ich aplikácii.
 • V. Vzdelávanie a certifikácia pracovníkov a výrobcov pôsobiacich vo zvárania a príbuzných procesov.
 • VI. Nedeštruktívna kontrola a skúšanie vo zváraní, uplatnenie NDT v priemysle.
 • VII. Priemyselné aplikácie zvárania a súvisiacich procesov – príklady z praxe.

 

Predbežný program konferencie ZVÁRANIE 2020

Streda, 11.11.2020

 • od 10:00 Príchod a registrácia účastníkov konferencie.
 • 13:30 – 14:00 Slávnostné otvorenie konferencie.
 • 13:30 – 18:00 Výstava zariadení a pomôcok súvisiacich so zváraním, prídavných materiálov, ponuka služieb.
 • 14:00 – 18:00 I. prednáškový blok. Prezentácia novej knihy spojená s autogramiádou.
 • od 19:00 Spoločenský večer (ľudová hudba). Slávnostné odovzdávanie ocenení SZS a ceny „3x NAJ“.

Štvrtok, 12.11.2020

 • 9:00 – 12:00 II. prednáškový blok.
 • 9:00 – 18:00 Výstava zariadení a pomôcok súvisiacich so zváraním, prídavných materiálov, ponuka služieb.
 • od 9:00 Pre sprevádzajúce osoby – túra podľa Vášho výberu. K dispozícii je sprievodca.
 • 13:00 – 18:00 III. prednáškový blok.
 • od 19:00 Spoločenský večer (moderná hudba), tombola.

Piatok, 13.11.2020

 • 9:00 – 13:00 IV. prednáškový blok.
 • 9:00 – 12:00 Výstava zariadení a pomôcok súvisiacich so zváraním, prídavných materiálov, ponuka služieb.
 • od 9:00 Program pre sprevádzajúce osoby.
 • 12:00 – 13:00 Diskusia. Záver medzinárodnej konferencie.

Termín registrácie abstraktu príspevku: do 15.10.2020. Abstrakt musí obsahovať názov príspevku, mená a pracoviská autorov, max. 150 slov.

Termín registrácie príspevku: do 31.10.2020. Pokyny pre formálnu úpravu príspevkov do zborníka nájdete v prílohe. Prosíme dodržať štruktúru príspevku podľa vzoru.

Pre krátkosť času vymedzeného na konferenciu si Výbor SZS vyhradzuje právo zvážiť prezentáciu jednotlivých príspevkov. Avšak všetky príspevky doručené v stanovenom termíne, budú uverejnené v Zborníku konferencie.

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľsky. Simultánny preklad z/do anglického a nemeckého jazyka.

Propagácia firiem: Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná /výstava/ propagáciadodávateľov zváracích materiálov a strojných zariadení pre zváranie a súvisiace činnosti.

Účasť na konferencii sa započítava do vzdelávacích akcií certifikovaného zváračskéhopersonálu EWE/IWE, EWT/IWT, EWS/IWS.

 

Sprievodné akcie

 • Výstava zváracích zariadení, prístrojov a pomôcok súvisiacich so zváraním, ochranných pomôcok pri zváraní, prídavných materiálov a ponuka s tým súvisiacich služieb.
 • Krst novej knihy (prekvapenie podujatia). Slávnostné predstavenie knihy bude spojené s autogramiádou.
 • Slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS a SZS.
 • Na základe výsledku ankety účastníkov minuloročnej konferencie vyhlásenie prednášateľa s ocenením „3x NAJ“ (NAJlepší, NAJpútavejší a NAJoriginálnejší).

 

BONUS pre účastníkov konferencie

 • Každý účastník dostane pri prezentácii jeden lístok do tomboly.
 • Riadená ochutnávka odrodových vín (11.11.2020).
 • Ochutnávka syrov (11.11.2020) spojená s profesionálnym výkladom.
 • Ochutnávka KÁVY – počas celej doby trvania konferencie. Ochutnávka ČOKOLÁDY – počas celej doby trvania konferencie.
 • Ochutnávka mäsových produktov – bude 12.11.2020.
 • Degustácia piva z miestneho pivovaru (12.11.2020).
 • Degustácia vysokokvalitných liehovinových produktov – 12.11.2020, prednáška s konzumáciou.
 • SPOLOČENSKÝ VEČER (je vždy so živou hudbou) – 11.11.2020: Slovenský večer (ľudová hudba) a 12.11.2020: moderná hudba do tanca.

 

Voľnočasové aktivity

Bankety so spoločenským programom 11. a 12. 11. 2020 sú v cene pobytu.V prípade dostatočného záujmu zo strany účastníkov konferencie, Výbor SZS rozšíri ponuku bezplatných voľnočasových aktivít:

 • 12.11.2020 - program pre sprevádzajúce osoby – prekvapenie organizátorov podujatia.
 • 13.11.2020 - túra podľa Vášho výberu. Záujemcovia o vysokohorskú turistiku majú k dispozícii horského vodcu.Vstup do bazéna, sauna, vírivka, hydromasážna vaňa, fitnes a wellness centrum je v cene pobytu.Solárium, ručná masáž, bahenný zábal, stolný tenis a biliard – sú doplnkové služby, ktoré si hradia účastníci samostatne.

 

Základné informácie pre účastníkov

Miesto konania: Hotel*** SOREA Urán, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
Spôsob prihlasovania: 

 • Odoslaním priloženej záväznej prihlášky poštou na adresu: Slovenská zváračská spoločnosť, Koceľová 15, 815 94 Bratislava,
 • e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba: Ing. Pavol RADIČ, PhD.

 

Hlavný mediálny partner

Strojarstvo logo