Close-up of business peoples hands holding pens and documents at meetingVládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur. Zoznam opatrení nájdete vo formáte PDF TU.


Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka je dnešný deň pre slovenské podnikateľské prostredie najvýznamnejší od zavedenia daňovej reformy. Celkovo ide o 114 opatrení, 80 z nich ide priamo cez zákon, zvyšné majú formu uznesení. „Nekončíme, pracujeme ďalej. Ešte tento rok na jeseň predstavíme druhý takýto veľký balík s jasným cieľom, chceme zlepšiť pozíciu Slovenska,” avizoval minister. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec označil schválený balík za najmasívnejšie zlepšenie podnikateľského prostredia za posledných 20 rokov.

Uľahčiť život podnikateľom
Zákon prináša množstvo zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom. Ide napríklad o zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt či zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Legislatíva by mala predvídateľnejšia - daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára. Zamestnanci tiež dostanú na výber medzi gastrolístkami a príspevkom na stravu od zamestnávateľa. V prípade drobných nedostatkov dostanú podnikatelia „druhú šancu“, čo znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) im nebude hneď dávať pokuty, ale budú mať lehotu na ich odstránenie.
Zákon tiež upravuje výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu. Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru, zákon tiež ruší povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient. Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Návrh zákona bude ešte schvaľovať parlament.

Zamestnávatelia vítajú "lex korona"
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú schválenie balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Firmy zároveň očakávajú, že vláda v nastúpenom trende zlepšovania podmienok pre podnikanie nepoľaví, a v dohľadnej dobe predstaví ďalší balík opatrení, na príprave ktorého sú pripravené spolupracovať.
Podnikanie na Slovensku môže podľa RÚZ miestami pripomínať byrokratickú odyseu. Náklady vyplývajúce z regulačného a administratívneho zaťaženia tak dlhodobo patria medzi významné bariéry rozvoja podnikania na Slovensku. Najmä pre malé a stredné podniky. Kvalita podnikateľského prostredia bola v uplynulých rokoch podceňovanou témou a nemálo politikov motivovaných lacným ziskom popularity vytváralo zo zamestnávateľov triednych nepriateľov. Zamestnávatelia združení v RÚZ preto oceňujú obrat vo vnímaní dôležitosti kvality podnikateľského prostredia, a vítajú schválenie balíka opatrení na zlepšenie podmienok pre podnikanie, známym pod názvom Lex Korona.
Vládou schválené zmeny, z ktorých nemalý počet vychádza priamo z podnetov zamestnávateľskej obce považujeme za dôležitý príspevok k posilneniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Práve pojem konkurencieschopnosť v čase krízy dostáva nový rozmer a stáva sa kľúčovou v prekonaní historického prepadu našej ekonomiky.
Zamestnávatelia zároveň očakávajú, že všetky opatrenia a úlohy uvedené v príslušných vládnych uzneseniach (napríklad vrátane tzv. zdobrovoľnenia gastrolístkov) budú splnené najneskôr v stanovených termínoch.
Zlepšovanie podnikateľského prostredia je kontinuálny proces a zamestnávatelia očakávajú pokračovanie v reformnom snažení súčasnej vlády, na ktorom sú pripravení spolupracovať.

TEXT Michal Múdrý