vlajky 2V rámci aktuální komplikované situace související s opatřeními proti šíření koronaviru se společnost Schaeffler rozhodla ve všech regionech, kde působí, podpořit organizace, které jsou opatřeními nejvíce ovlivněny a jejichž práce byla koronavirem nejvíce zkomplikována či ohrožena. Sumu 530 tisíc korun dostali nemocnice ve Svitavách, Ústí nad Orlicí a ČVUT v Praze.


„Velmi si vážíme všech lidí, kteří v této výjimečné situaci s mimořádným nasazením pracují ve zdravotnictví. Naším darem chceme především vyjádřit vděčnost a úctu lékařům a zdravotnickému personálu,“ řekl Gabriel Michalec, jednatel společnosti Schaeffler Production CZ, která má své závody v Lanškrouně a ve Svitavách.
„Podpory, které se nám v současné době dostává, si velmi ceníme. O to více, když se jedná o podporu společnosti působící ve stejném regionu. Kromě finančních prostředků, které pomohou zlepšit poskytovanou péči, je pro nás dar cenným dokladem toho, jak důležitá je vzájemná komunikace, spolupráce a pomoc, a to nejen na lokální úrovni. Takto vznikající nová partnerství jsou pro nás velkým závazkem,“ podotkl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald při slavnostním předání daru.
Dar pro České vysoké učení technické v Praze je navázán na projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, které vznikly ve spolupráci s pracovní skupinou COVID19CZ. Masky jsou určeny pro Integrovaný záchranný systém, lékařům jsou poskytovány zdarma.
„ČVUT v Praze přistoupilo k boji s koronavirem s neskutečným nasazením a patří mu za to velký dík. Velmi mě těší, že jsme mohli přispět na nákup ochranných celoobličejových masek pro stovky zdravotnických pracovníků v první linii,“ dodal Ing. Filip Štětka, jednatel společnosti Schaeffler.

TEXT/FOTO Schaeffler