AzzzAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v stredu podpísala memorandum s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Zamestnávateľom spolupráca s nezávislou akademickou obcou umožní lepšie hľadanie odpovedí na praktické právne otázky. AZZZ sa už obrátila na fakultu so žiadosťou o vypracovanie stanoviska k možnému poskytnutiu náhrady podnikateľom, ktorých vlastnícke právo a s ním súvisiace práva boli zo strany štátu počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 obmedzené. Informovala o tom hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

"Pandémia COVID-19 nám ukázala, ako je nevyhnutná spolupráca aj s akademickou obcou pri tvorbe a zhodnotení návrhov právnych predpisov predkladaných v rámci legislatívneho procesu, týkajúcej sa podnikateľského prostredia. Spoločnými výstupmi chceme prispieť k lepšej a kvalitnejšej legislatíve v podmienkach SR," uviedla asociácia.

Pri posudzovaní možnej náhrady za straty firiem pri koronakríze AZZZ očakáva, že podnikateľom bude priznané právo na to, aby im štát preplatil oprávnené náklady spôsobené zavretím prevádzok. Týka sa to tých podnikateľov, ktorým nepostačuje doterajšia štátna pomoc a sú presvedčení, že toto právo im zaručuje ústava, Občiansky zákonník, ako aj Medzinárodný dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd. Náhrada by nemusela byť poskytnutá v celom rozsahu, ale má podľa AZZZ zásadne vyvážiť ujmu, ktorá firme vznikla. Nárok by sa v takom prípade redukoval o príspevok, ktorý podnik už od štátu získal.

(Podľa A ZZZ, upravené jm)