Zariadenie pre seniorov Skalica MSumou 55 000 Eur Schaeffler podporil domovy dôchodcov v Skalici, Mokrom Háji, Holíči, Kysuckom Novom Meste a nemocnicu v Čadci. "Je to skutočne náročné obdobie pre mnohých ľudí a samozrejme najmä pre starších, my však na nich ani v ťažkých časoch nezabúdame a sme im vďační za ich celoživotné dielo. Som rád, že tieto zdroje budú použité na to, aby sme im aspoň trochu zlepšili ich aktuálnu situáciu. Naším darom chceme tiež vyjadriť úctu a rešpekt k lekárom a medicínskemu personálu," povedal Jaroslav Patka, generálny riaditeľ slovenských závodov Schaeffler.


„S nadšením sme prijali správu o poskytnutí daru od spoločnosti Schaeffler Skalica. Je to inšpiratívny a chvályhodný skutok, krásny príklad podnikovej filantropie v praxi. V mene našich zariadení vyslovujeme a adresujeme úprimné poďakovanie za tento hodnotný a štedrý dar venovaný v ťažkých časoch pandémie. Finančné prostriedky použijeme na kompenzáciu nákladov na ochranu a prevenciu. Pandémia zdvihla vlnu podpory, solidarity a záujmu o ochranu seniorov a podporu sociálnych služieb. Za všetky jej prejavy patrí spoločnosti Schaeffler Skalica úprimné poďakovanie. Hlboko si vážime a ceníme ľudí, ktorí sa stali súčasťou nášho príbehu ochrany pred vírusom,“ zhodnotila Martina Štepanovská, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Skalica.
V aktuálnej situácii sa Schaeffler rozhodol pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. „Veľmi si vážim podpory vedenia spoločnosti Schaeffler, ktorá nám pomáha pri realizácii rôznych rozvojových projektov. O to viac nás potešila aktivita v čase krízy, keď investičné zámery nahradila akútna potreba čeliť vysokým výdavkom na zvládnutie pandémie. Veľké ďakujem v mene našich zamestnancov aj pacientov spoločnosti Schaeffler za ich firemnú politiku a ochotu pomôcť zvládnuť zložitú situáciu,“ – dodal Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.

TEXT Marek Gula FOTO Schaeffler