Vedci roka 201923. ročník vyhlásenia výsledkov súťaže Vedec roka SR za rok 2019 v piatich kategóriách sa uskutočnil na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave 16. júna 2020.

Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Na snímke ocenení, zľava: Vedec roka SR Peter Skyba, Technológ roka Emil Spišák, Osobnosť medzinárodnej spolupráce Dušan Galusek, Inovátor roka Ján Híveš a Mladý vedecký pracovník Cyril Rajnák.

Viac v najbližšom vydaní!

TEXT Juraj Podhájsky FOTO Jaroslav Novák