Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.

Moderné technológie pomohli firmám prečkať toto náročné obdobie a umožnili aspoň v obmedzenej miere pokračovať vo výrobno-obchodnej činnosti. S odstupom času zisťujeme, ako firmy využívali digitálne nástroje počas marcových, aprílových i májových týždňov.

 

Ako ste to zvládali vo vašej spoločnosti?


softip martin vlckoMartin Vlčko,

finančný riaditeľ, SOFTIP


Keďže pôsobíme v oblasti IT, ako firma sme boli na prácu z terénu, z domu alebo jednoducho odkiaľkoľvek na diaľku zvyknutí. Mali sme vytvorené potrebné technické prostriedky, procesy aj podmienky, boli sme na tento režim pripravení.
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sme začali len intenzívnejšie využívať technológie a služby, ktoré máme dlhodobo dispozícii. Ako napríklad Microsoft Teams (resp. Skype for Business) na spoluprácu zamestnancov prostredníctvom online chatu, online stretnutí a videokonferencií, či OneDrive na zdieľanie súborov a spoluprácu – čo sme využili napríklad v prípade došlej pošty alebo zmlúv.
Zamestnancom sme vytvorili zabezpečené VPN pripojenie do našej siete a pre tých, ktorí nemali domáci internet, sme poskytli mobilné dáta z firemných telefónov.
Kľúčovým nástrojom na fungovanie administratívy na diaľku bolo elektronické schvaľovanie dokladov (faktúr, dovoleniek, fondu pracovného času apod.) a elektronické zasielanie faktúr z informačného systému SAP Business One prostredníctvom našich vlastných aplikácií. Tam kde sme nemali dohodnuté elektronické doručovanie faktúr, sme využili naše prepojenie na systém spoločnosti Zelená pošta, ktorá zásielky hromadne vytlačila a doručila adresátom.
Vo vzťahu k zákazníkom sme začali prednostne využívať helpdesk na internete a vzdialený prístup cez TeamViewer alebo GoToAssist, spustili sme Live Chat na našich webstránkach a osobné školenia sme dočasne nahradili online seminármi.