Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.

Moderné technológie pomohli firmám prečkať toto náročné obdobie a umožnili aspoň v obmedzenej miere pokračovať vo výrobno-obchodnej činnosti. S odstupom času zisťujeme, ako firmy využívali digitálne nástroje počas marcových, aprílových i májových týždňov. 

 

Ako ste to zvládali vo vašej spoločnosti?

 

Jozef SkrabalaJozef Škrabala,

konateľ, ReTIn

Jedným z hlavných prostriedkov zvládnutia momentálnej situácie je určite využitie moderných technológií v rámci komunikácie. Ochorenie Covid-19 prinieslo do našich životov mnoho prekážok či už v pracovnom, alebo súkromnom živote najmä obmedzením osobného kontaktu. Myslím si, že nikto z nás si poriadne nevedel predstaviť virtuálne „fungovanie,“ ako napríklad on-line pracovné stretnutia, uzatváranie obchodov bez návštevy zákazníka, ukončovanie projektov bez návštev prevádzok alebo samotný vývoj rôznej technológie bez možnosti určovania vstupných podmienok. Avšak je to momentálne jediná možnosť fungovania, a preto sme si za posledné týždne do určitej miery tieto technológie osvojili a budeme sa usilovať v budúcnosti využiť aj tieto skúsenosti na rozširovanie pôsobenia našej firmy.Jedinou možnosťou počas tejto krízy, ktorá výrazne ovplyvní aj ekonomiku, je adaptovať sa na danú situáciu na trhu, rozšíriť portfólio produktov a služieb, zvýšiť celkovú efektivitu práce a eliminovať nepriaznivé procesy pre rast spoločnosti.