Karanténa mění firmyTéměř třetina zaměstnanců byla doma efektivnější než v kanceláři. Několikatýdenní karanténa, způsobená pandemií nového typu koronaviru, změnila život mnohým firmám i zaměstnancům.

U některých podniků znamenala jejich definitivní konec. Jinde ale předznamenala uspíšení inovací v samotném podniku v oblasti komunikace, home office a dalších. Uvádí to průzkum České asociace start-upů. Tomu, že uplynulé tři měsíce znamenaly pro podniky a firmy velkou zatěžkávací zkoušku, nasvědčovaly již první odpovědi představitelů firem s více než 250 zaměstnanci. Více než 80 procentům firem koronavirová doba v jejich podnikání nepomohla. Zcela kladně na otázku, zda koronavirus jejich podnikání prospěl, odpovědělo pouhých 4,5 procenta dotazovaných.

 

Čas pro inovace

Těžká doba si žádala nová řešení. Průzkum ukázal, že firmám krize víceméně pomohla urychlit digitalizaci a že se v budoucnu budou vracet ke skupinovým videokonferencím. To uvedlo celých 91 procent dotázaných. Česká asociace start-upů uvádí, že právě větší využívání videokonferencí je tou největší inovací, která z krizového období vzešla. Nejpoužívanější službou pro konání videohovorů se stal program Microsoft Teams. Ten využívalo přes 72 procent dotázaných. Následoval Zoom, Skype Business či WhatsApp

Firmy však zároveň zatím neplánují zvyšovat finanční prostředky na zavádění inovací. Průzkum uvedl, že rozpočty na nové produkty, služby a na inovace zůstavají ve většině společností netknuté. Pro zvýšení rozpočtu na nové technologie, které by v budoucnu pomohly firmám lépe přečkat nouzové stavy, se zatím rozhodlo necelých pět procent z nich. Nedávná krize však přinutila společnosti více přemýšlet o možných rizicích, která z ní mohou plynout. V polovině případů budou tedy společnosti dávat v budoucnu na inovace daleko větší důraz než nyní.

 

Vzestup home office

Zajímavá data vzešla otázek ohledně práce z domova. Nadpoloviční většina respondentů totiž odpověděla, že při home office byla stejně efektivní jako v kanceláři. Téměř třetina respondentů dokonce tvrdila, že zaměstnanci byli doma efektivnější než v kanceláři. Méně efektivních než v kanceláři bylo podle průzkumu lehce přes 27 procent zaměstnanců. Podle průzkumu se tak můžeme připravit na to, že právě práce z domova se stane novou formou benefitů. Na otázku, zdali budou společnosti k home office benevolentnější, odpovědělo kladně téměř 73 procent respondentů.

(Podle E15 cz ) TEXT Jiří Frydlewicz