Jan LesinskyEšte sme nestihli absorbovať otrasy a neistoty zo zvládnutia chutí jednotlivcov zaviesť vo svete automobilov cestu k preradeniu automobilov medzi spotrebiče elektrickej energie a už prichádza so všetkými dôsledkami predpokladaná globálna kríza jednotlivca v podobe globálnej bio krízy.

Je to nechcené vyvrcholenie snáh expandujúceho ľudstva od dostatku pre niekoľkých a na „prežitie“ pre väčšinu. Roky prepájania veľkých spoločností do TNI (Trans National Institution) umožnila v ekonomickom význame globalizácia. Bolo to „ochranárske úsielie odstránenia ekonomickej cyklickosti“, t. j. nebyť závislý od jedného sektora, ale v podmienkach globálneho sveta zameniť miestny (sektorový) neúspech na úspech v ďalšom sektore, alebo na inom kontinente. V rokoch 2008 až 2010 sme boli svedkami prvej „globálnej krízy“ – vo všetkých častiach „Triády“, sa stretli minimá prepadu. Manažérsky ťažko zvládnuteľné úlohy bolo potrebné ustáliť na naštartovanie ďalšieho rastu...

 

„Kríza jednotlivca jen tu, vyskúšame si, čo je to za druh závislosti, či budeme môcť rásť v nezávislosti, či priorita je človek alebo zisk...“

 

TEXT doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

Poznámka redakcie: Vynikajúce analytické zamyslenie od špičkového odborníka na oblasť automotive, nie len, si môžete prečítať v najbližšom vydaní mesačníka si môžete prečítať v letnom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.