dmsAkciová společnost DMG MORI zahájila finanční rok 2020 v mnohem složitějších podmínkách trhu i celkového vývoje na celém světě. Odvětví strojírenství se muselo vyrovnat s těžkými ztrátami a výpadky ve výrobě v důsledku pandemie koronaviru. Globálnímu rozšíření koronaviru se nemohla vyhnout ani společnost DMG MORI. To se odrazilo v obchodní situaci v prvním čtvrtletí. Přijaté objednávky dosáhly objemu 440,2 milionu eur. Příjmy z prodeje v prvních třech měsících dosáhly 458,0 milionů eur. Ukazatel EBIT činil 25,3 milionu eur. Volný cash flow dosáhl 36,7 milionu eur.


Předseda správní rady Christian Thönes uvádí: „2020 je mimořádný rok: pandemie plus globální hospodářské oslabení, geopolitické nejistoty, změna průmyslové struktury. V této složité době všichni pracovníci DMG MORI pevně stojí při sobě. Naše budoucí strategická orientace v minulých létech se ukázala jako velmi správná. Digitalizace se právě nyní stává hybnou silou.“

Přijaté objednávky
V prvním čtvrtletí 2020 došlo v důsledku oslabení světové ekonomiky a rychlému rozšíření korononaviru k významnému snížení poptávky po obráběcích strojích. Společnost DMG MORI přijala objednávky ve výši 440,2 milionu eur, což bylo dle očekávání značně méně než vysoká úroveň v předcházejícím roce (-38 %; € 708,3 milionu). Objednávky z Německa dosáhly 143,3 milionu eur (předchozí rok: € 229,0 milionů). Objednávky na mezinárodním trhu dosáhly 296,9 milionu eur (předchozí rok: € 479,3 milionu). Podíl objednávek ze zahraničí činil 67 % (předchozí rok: 68 %).

Příjmy z prodeje
Příjmy z prodeje v důsledku koronavirové krize dosáhly 458,0 milionů eur (předchozí rok: € 629,2 milionu). Částečně lze toto snížení přičíst skutečnosti, že objednané stroje již nemohly být dodány kvůli uzavření mezinárodních hranic nebo závodů našich zákazníků a také potížím v dopravě a logistice. Podíl exportu představoval 64 % (předchozí rok: 68 %).

Stav objednávek
K 31. březnu 2020 dosahoval stav objednávek 1 160,8 milionu eur (31. prosince 2019: € 1 197,4 milionu). Toto množství je dostačující pro průměrně pět měsíců. Aktivním opatřením v boji proti dalšímu šíření viru je dočasná odstávka evropských výrobních závodů, včetně prodejních a servisních středisek, která je plánována do konce dubna. Výroba a montáž by se měla znovu rozběhnout 4. května 2020.
Balíček opatření na ochranu zdraví a zajištění pracovních míst, vytvořený společně správní radou a zástupci zaměstnanců, umožňuje řádný přístup a flexibilní úpravu výrobních kapacit. Tím společnost DMG MORI významně přispívá k boji proti pandemii COVID-19 a snaží se zajistit pracovní místa v období klesající poptávky, kdy mnoho společností zastavuje svoji výrobu a rostou rizika v oblasti dodavatelských řetězců.

Výzkum a vývoj
Výdaje na výzkum a vývoj činily v prvním čtvrtletí 13,7 milionu eur (předchozí rok: € 13,9 milionu). Naše společnost se dynamicky a úspěšně rozvíjí a transformuje se z výrobce obráběcích strojů na dodavatele integrovaných řešení pro oblast výroby. Na dnu otevřených dveří v Pfrontenu na začátku roku jsme znovu na ploše více než 7500 m2 představili 45 sofistikovaných strojů, z nichž čtyři zde měly světovou premiéru, 15 automatizačních řešení a konzistentní digitalizaci celého procesního řetězce. Stěžejním bodem byl program DMG MORI Connectivity, obsahující komplexní konektivitu ve standardu všech strojů, aktualizace CELOS pro všechny existující verze a TULIP usnadňující přechod k digitalizaci. Výborně byl přijat nový zákaznická portál „my DMG MORI“: Během několika měsíců se v něm zaregistrovalo 12 000 zákazníků s více než 40 000 stroji. Do konce roku 2020 to bude přibližně 25 000 zákazníků s více než 100 000 stroji.
Digitalizace zcela mění svět i pracovní metody a také ona byla urychlena koronavirovou krizí. Probíhající změny považujeme za příležitost pro postup dále do digitálního věku na všech úrovních, spolu s našimi zaměstnanci, zákazníky, partnery a dodavateli. Nabízí se mnoho příležitostí: na interní úrovni je to digitalizace v rámci našeho hodnotového řetězce a firemních procesů, na externí úrovni jde o exkluzivní nabídku digitálních produktů a datových služeb s měřitelnými benefity pro zákazníka.

Prognóza 2020
2020 je mimořádný rok. Rozsah koronavirové krize překvapil každého. Obrovské důsledky pro globální ekonomiku je možno pozorovat v prudkém poklesu poptávky, zhroucení dodavatelských řetězců a zastavení výroby. Podle nejnovější dubnové prognózy Svazu německých výrobců obráběcích strojů (VDW) a britského ústavu pro hospodářský průzkum Oxford Economics je v roce 2020 očekáván pád světového trhu obráběcích strojů na 52,3 miliard eur, to je snížení o 28,3 % (říjnová prognóza: -0,6 %). Očekává se, že nejvíce bude postižen trh USA (-41,3 %), Čína (-34,0 %), Itálie (32,5 %), Japonsko (31,9 %) a Německo (-30,1 %). Vliv koronavirové krize nebyl ještě plně zohledněn a prognóza Svazu má být v říjnu aktualizována.
Doba trvání a negativní důsledky pro celé hospodářství nebo průmysl nelze v současné době určit. Vzhledem k zásadní změně světové ekonomiky musí společnost DMG MORI ve srovnání s rekordníddmi výsledky v roce 2019 očekávat značné snížení objemu přijatých objednávek, tržeb prodeje a zisku. Nebude tudíž možné udržet prognózu, která byla uvedena ve výroční zprávě 2019. V současné době nemůžeme učinit validní prognózu na finanční rok 2020. Jakmile bude možno vypracovat přesnější posouzení důsledků pandemie COVID-19 na obchodní vývoj, bude prognóza na rok 2020 aktualizována. DMG MORI se usilovně snaží krizi překonat, a zejména dále posilovat strategické oblasti pro budoucnost.

TEXT DMG MORI Aktiengesellschaft