sebPandémia nového koronavírusu okresala v marci 2020 produkciu slovenského priemyslu, najmä spotrebnú časť, na čele s autami. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k marcovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.


"Negatívny vplyv pandémie prechádzal naprieč odvetviami slovenského priemyslu. Mierny medziročný rast produkcie si udržali len potravinári (0,8 %), ktorých podporoval zvýšený dopyt po potravinách v dôsledku predzásobenia domácnosti v úvode marca, a výrobcovia elektrických zariadení, ktorí však takisto vykázali významné spomalenie dynamiky medziročného rastu z dvojciferných úrovní v okolí 20 % v predchádzajúcich mesiacoch na 4,9 % v marci," priblížil.
Podčiarkol, že viac ako polovica (53 %) marcového medziročného poklesu produkcie slovenského priemyslu sa dá pripísať na vrub jeho kľúčového odvetvia, výroby dopravných prostriedkov. Predaje áut v Európe sa v čase pandémie prudko prepadli, prípadnú produkciu navyše narušovalo pretrhanie niektorých cezhraničných dodávateľských reťazcov. Automobilový priemysel tak patril medzi pandémiou najzasiahnutejšie odvetvia slovenského priemyslu.
Výkon slovenského priemyslu bude podľa Koršňáka v najbližších mesiacoch určovať stále najmä pandémia COVID-19, ktorá odstavila nemalú časť európskeho i slovenského priemyslu. Dĺžka nižšej ekonomickej aktivity v priemysle bude závislá od dosiahnutia bodu, keď pandémia COVID-19 v európskych krajinách vyvrcholí.
"Nateraz sa zdá, že dno by sme mohli zaznamenať už v apríli. Aj po postupnom uvoľnení viacerých opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu bude európskemu (i slovenskému) priemyslu chvíľku (niekoľko mesiacov) ešte trvať, kým sa vráti do normálu. Rýchlosť zotavenia priemyslu bude závisieť aj od úspešnosti ekonomických opatrení, ktoré prijímajú krajiny na ochránenie svojho podnikateľského sektora i domácnosti. Očakávame však, že najbližšie mesiace bude produkcia slovenského priemyslu vykazovať dvojciferné dynamiky medziročného poklesu a pozitívny medziročný rast pravdepodobne už tento rok neobnoví," dodal Koršňák.
"Predpokladáme, že dosahy COVID-19 na výrobu v priemysle budú v marci ešte markantnejšie. V máji by mohlo prísť k určitému polepšeniu. Pri priemyselnej výrobe či zahraničnom obchode však svoju rolu zohráva práve dopyt zo zahraničia. Inak povedané, v súvislosti s produkciou priemyslu nás musí zaujímať aj situácia a boj s pandémiou nielen u nás, ale i vo svete," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval o tom, že v marci 2020 sa priemyselná produkcia pri medziročnom poklese o 19,6 % dostala na najnižšiu úroveň od mája 2009. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 21,4 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,4 % a rast v ťažbe a dobývaní o 7,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2020 oproti februáru 2020 znížila o 20,2 %.

Zdroj: TASR