spinea kleinUrčite áno , hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológii. Jedným z hlavných nástrojov ako sa chrániť pred nákazou ochorenia COVID-19 je udržiavanie bezpečnej vzdialenosti. Situácia, ktorá nás Slovákov nečakane prekvapila v marci 2020, priniesla zmeny v našom každodennom živote. Odrazu sme boli doma s deťmi, pracovali na tzv. homeoffice (práca z domu) a snažili sa viesť svoj súkromný či pracovný život ako pred krízou. Online vyučovanie bolo pre mnohých z nás výzvou, s ktorou sme sa doposiaľ nestretli. Vôbec sme netušili, že také čosi je u nás možné, a že to bude fungovať. A nielen online vyučovanie, ale aj "stretávanie" sa s rodinou, priateľmi, kolegami, pracovné porady, mítingy so zákazníkmi a dodávateľmi prebiehajú najmä online alebo telefonicky. Nápor na siete a spotreba dát vzrástli exponenciálne. Fungujeme takto už niekoľko týždňov a zdá sa, že úspešne. Samozrejme, osobný kontakt niekedy nenahradia, ale momentálne je to jediná možnosť ako fungovať.


Kríza prináša so sebou aj výrazný dopad na ekonomiku , tlak na zníženie nákladov a zvýšenie efektivity. Ukázala aj nedostatky, s ktorými sa úspešne popasovali mnohí vývojári a firmy. Rýchlo sa adaptovali na aktuálne potreby a situáciu na trhu. Napríklad hromadne sa začalo s výrobou ochranných štítov, masiek na 3D tlačiarňach , zrýchľovaní vývojového cyklu a zavedeniu výrobku do výroby. Aj v našej firme sme začali využívať tieto moderné technológie v rámci procesov výroby prototypových súčiastok. Skrátili sme výrazne čas, náklady na vývoj a cenu prototypu ako takého.
Firmy, ktoré sa úspešne adaptujú novým podmienkam, eliminujú neefektívne činnosti, sa po skončení krízy stanú efektívnymi a budú konkurencieschopnejšie.

Ján Klein, technický riaditeľ, SPINEA, s. r. o.