obr1Prinášame vám aktuálne informácie z fungovania najväčších železiarní na Slovensku, zo spoločnosti U. S. Steel Košice.


„Situácia bola pre hutníkov veľmi zložitá už niekoľko mesiacov a COVID-19 priniesol ešte viac neistoty. Denne musíme identifikovať a vyriešiť množstvo problémov, napriek tomu je práve teraz veľmi dôležité povzbudiť a podporiť organizácie v našej komunite. Arcidiecéznej charite sme darovali látku pre jej dielňu, kde šijú ochranné rúška pre seniorov. Pokračujúca spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach, v týchto dňoch aj s jej strojníckou fakultou, nám zase umožňuje byť aktívnym členom tímu, ktorý prišiel s inovatívnym nápadom vyrábať na 3D tlačiarňach ochranné štíty pre nemocnice. Vďaka Nadácii U. S. Steel Košice budú môcť od piatku zvýšiť výrobu štítov a vyrobiť dvakrát toľko, čo minulý týždeň. Naši odborníci z BOZP a inžinieringu budú s nimi spolupracovať na vývoji ďalších pomôcok, ktoré nám pomôžu v boji s koronavírusom,“ hodnotí aktuálnu situáciu prezident spoločnosti Jim Bruno.
Vzhľadom na vývoj pandémie, ktorá zasiahla aj Slovensko, ako aj s ohľadom na situáciu na trhu s oceľou, ktorá sa zhoršuje už viac než rok, sa sociálni partneri v podniku dohodli na predĺžení platnosti súčasnej kolektívnej zmluvy, a to na ďalších 30 dní, čo poskytuje čas na to, aby sa spoločnosť pripravila na výzvy, ktoré ju čakajú v budúcnosti. Rokovania zamestnávateľa s odborovými organizáciami budú pokračovať. Obe strany sa dohodli, že detaily nebudú zverejňovať až do dosiahnutia novej dohody.

Kratšie aj v apríli
Situácia na trhu s oceľou sa nelepší, v U. S. Steel Košice budú preto kratšie pracovať aj v apríli. Odborári zastúpení predsedom Rady odborov OZ KOVO U. Steel Košice Jurajom Vargom a Milanom Beregszászim za ZO OZ NKOS KOVO U. S. Steel Košice a zamestnávateľ U. S. Steel Košice v zastúpení konateľov spoločnosti Jima Bruna a Karla Kocsisa podpísali dohodu, ktorej predmetom je vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu, a to za presne stanovených podmienok.

Platnosť kolektívnej zmluvy predĺžená
Podľa dohody nebude zamestnancom v období od 1. do 30. apríla 2020 prideľovaná práca v zmysle § 142 ods. 4 Zákonníka práce v rozsahu maximálne 2 pracovné zmeny u zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovných zmenách kratších ako 10 hodín, vrátane prestávky na jedlo a maximálne 1 pracovnej zmeny u zamestnancov vykonávajúcich prácu v 12-hodinových pracovných zmenách, vrátane prestávky na jedlo. V čase týchto prekážok patrí v zmysle Zákonníka práce zamestnancom náhrada mzdy vo výške 60 % z priemerného zárobku.

obr2Fabrika pamätá na potrebu omladzovať
Spoločnosť v týchto dňoch získala nové posily. Tak ako každý rok vedenie U. S. Steel Košice uzatvorilo už počas štúdia pracovné zmluvy s 30 najlepšími žiakmi partnerskej SOŠ Košice-Šaca a 16 študentmi Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Vybraní stredoškoláci splnili dohodnuté podmienky, ktoré zahŕňali dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas odbornej praxe vo výrobných prevádzkach spoločnosti, školský prospech a pozitívne hodnotenie a odporúčanie inštruktorov z radov zamestnancov U. S. Steel Košice. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpia do trvalého pracovného pomeru v USSK. Pri výbere vysokoškolákov rozhodovalo hodnotenie mentorov so zreteľom na ich pracovný výkon počas celoročnej praxe, aktívna účasť na projektoch spoločnosti a zapojenie sa do pracovných tímov.

TEXT Michal Múdrý FOTO USSK