vhsPre zníženie objemu výroby hliníka v žiarskom Slovalcu o 16 percent v roku 2020, o ktorom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti koncom minulého roka, odstavili počas januára v elektrolýznej hale 37 z 226 pecí. Slovalco o tom informuje v aktuálnom vydaní Hutníka, novín firiem žiarskeho priemyselného parku.


Akcionári sa dohodli, že počas roka 2020 bude mesačne výroba kovu znížená o 2400 ton, čo v ročnom vyjadrení predstavuje pokles o približne 16 percent objemu výroby plánovanej na rok 2020.
"Dôvodom prijatia tohto rozhodnutia bol znížený dopyt po našich výrobkoch, pričom jednou z príčin bol aj zvýšený dovoz hliníka a produktov z krajín ako Čína alebo India, ktoré tento kov vyrábajú menej ekologicky, s väčším dosahom na životné prostredie. Ak by sa trh zmenil a vrátil sa na želanú úroveň, sme pripravení postupne v krátkom čase zvýšiť kapacitu výroby na jej pôvodné hodnoty," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco Milan Veselý.
Od januára tohto roka teda Slovalco funguje podľa upraveného plánu, ktorý vyplýva z tohto zníženia výroby. "Súčasne bolo potrebné prispôsobiť uvedeným opatreniam aj organizáciu práce a tiež urýchliť projekt optimalizácie fixných nákladov," uvádza sa ďalej v Hutníku.

Zdroj: TASR