styri dovodyRozmýšľate nad umiestnením PR článku na našom portáli www.engineering.sk? Uvažujete správne, takáto forma online marketingu je naozaj výhodným ekonomickým stimulom. Prečítajte si štyri dôvody v prospech tohto argumentu.

 

1. Viete osloviť veľké množstvo ľudí
Internet je kvantitatívnou sieťou s nespočetným množstvom používateľov. Celú túto množinu ľudí môžete vhodne umiestneným PR článkom osloviť. Samozrejme, v realite sú tieto čísla oveľa nižšie, avšak stále ide o kvantum jedincov. Stačí vhodnou propagáciou prilákať ľudí na adresu článku a s minimom námahy dokážete adresne zasiahnuť významnú časť publika.

2. Dokážete návštevníkov presmerovať na svoj web
Ak v publikovanom texte vhodne umiestnite odkazy na váš web, dokážete navýšiť počet jeho návštevníkov. V rámci online marketingu ide o veľmi dôležitý ukazovateľ, keďže premávka na stránke je priamo úmerná potenciálnym zákazníkom.

3. Pomocou linkbuildingu sa vyšvihnete na lepšie priečky v Googli
Umiestňovanie odkazov do PR článkov nemá za cieľ iba zvýšiť počet návštevníkov vášho webu, ale ide aj o tzv. backlinking. Čo to znamená? Stručne povedané, čím viac iných stránok odkazuje na váš web, tým hodnotnejším sa stávate pre Google, ktorý vás vo výsledkoch vyhľadávania bude umiestňovať na vyšších miestach. Snáď nie je potrebné zdôrazňovať, že práve prvé miesta majú najvyššiu návštevnosť.

4. Budujete si prestíž v online prostredí
Umiestnením PR článku na našom portáli www.engineering.sk budujete povedomie o svojej značke v mysliach ľudí. Navyše, ak ide o renomované médium, čo my sme, tak to je naozaj kvalitné PR. Umiestnenie článku na prestížnych webových adresách s veľkým množstvom návštevníkov pomáha budovať vašu povesť a prítomnosť v online svete.