clrSpoločnosť Camfil, s. r. o., Levice plánuje rozšíriť svoje výrobné priestory v priemyselnom parku Levice – Géňa. Prístavbou výrobnej haly a rozšírením administratívneho zázemia sa zvýši zastavaná plocha továrne o 5705 štvorcových metrov. V nových priestoroch by malo pribudnúť 20 pracovných miest. Začiatok výstavby je podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie naplánovaný na apríl budúceho roka, výstavba by mala trvať 12 mesiacov.


Spoločnosť s centrálou vo Švédsku sa zaoberá rozvojom a výrobou vzduchových filtrov a riešení na čistenie vzduchu. Na Slovensku pôsobí od júna 2007. "Začiatočná investícia do výstavby závodu, zakúpenia pozemkov a strojového vybavenia predstavovala sumu približne 12 miliónov eur, pričom cieľom spoločnosti bolo premiestniť sem výrobu vreckových filtrov z Nemecka,“ povedal riaditeľ levického závodu Imrich Mészáros.
Pôvodný zámer počítal s výrobou cca 1,3 milióna kusov výrobkov ročne, už vtedy však investor uvažoval o možnom rozšírení výrobných priestorov v budúcnosti. V rámci areálu továrne ponechal plošnú rezervu na možné rozšírenie priestorov. Prvé rozšírenie výrobných kapacít zrealizoval v roku 2017, investícia do rozšírenia výrobnej haly a skladových priestorov predstavovala podľa Meszárosa sumu približne 5,5 milióna eur. Ročná produkcia závodu bola v tom čase na úrovni 1,5 milióna filtrov s tržbami vo výške viac než 25 miliónov eur. "Najväčším odberateľom je Nemecko, ktoré pokrýva takmer 60 % našej výroby, nasledujú krajiny kontinentálnej Európy," dodal riaditeľ.
Závod sa špecializuje na výrobu vreckových filtrov na báze skleného a syntetického vlákna do vzduchotechnických zariadení, používaných v rôznych ventilačných systémoch. V rozšírených priestoroch plánuje firma centralizovať výrobu Airopack a Absolute filtrov na územie SR transferom výroby z Nemecka a zo Švédska. Po rozšírení závodu si prevádzka na plnú kapacitu vyžiada 180 - 240 zamestnancov, z toho 20 v rozšírení objektu. Vo výrobe bude pracovať 150 - 190 zamestnancov, ďalších 30 - 50 najmä v administratíve, skladovom hospodárstve, plánovaní výroby a technickej správe.

Zdroj: TASR