tit1219 300pxZ obsahu aktuálneho čísla 12/2019 časopisu Strojárstvo/Strojírenství vyberáme...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technológia kovotlačenia – Smery ďalšieho rozvoja

str20 strana 20

Striedavý pohon v extrúzii plastov dáva zmysel

str24 strana 24

Trh s bateriemi je závislý na pěti zemích

str28 strana 28

Data – Nová zlatá žíla

str30 strana 30

Automatizovaná výroba díky výstružníkům RX

str36 strana 36

Firemné veľtrhové lákadlá

str45 strana 45

Budúcnosť automotivu závisí od preferencií zákazníkov

str50 strana 50

Vede patrí dôstojné miesto

str56 strana 56
Eurofondy nie sú charitou, ale nástroj geopolitiky str63 strana 63