ezd28. 2. 2014
Spustením CNC vysekávacieho stroja TruPunch 5 000 do prevádzky a prehliadkou výrobných priestorov si akciová spoločnosť ELMAX Žilina pripomenula 20 rokov pôsobenia na trhu. Predseda predstavenstva ELMAX Žilina, a. s., Jozef Štalmach informoval, že z firmy s dvoma zamestnancami sa stal stredne veľký podnik so 110 ľuďmi, ktorý exportuje približne 80 % produkcie.

Spoločnosť ELMAX Žilina s obratom 5,66 milióna eur v roku 2013 má podľa neho tri nosné programy – výrobu elektrorozvádzačov, automatizáciu v priemysle a kovoprogram. "Náš začiatok bol zameraný na stavebnú výrobu. Postupom času, dokupovaním technológie a zmenou koncepcie firmy sme sa dostali do štádia, že sme vyslovene orientovaní na export. Priamy vývoz ide v podstate do celého sveta, okrem iného do Ameriky, Mexika, Číny, Japonska. Nepriamy vývoz – to sú rozvádzače ako súčasť technologických celkov, ktoré idú v podstate po celom svete. Sme jediný slovenský výrobca UL certifikovaných rozvádzačov a skríň rozvádzačov pre americký trh," povedal Štalmach.
Žilinská regionálna komora (ŽRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) ocenila spoločnosť ELMAX pri príležitosti 20. výročia za inovácie a proexportnú politiku v prospech Slovenskej republiky. "Táto firma je značne proexportná, pretože tovar vyváža nielen do Európskej únie, ale aj mimo nej. Je to jedna z firiem s čisto slovenským kapitálom, ktorá dokáže aj inovovať a exportovať výrobky. Je značne proinovačná. Dnes sme videli, že postupne zavádzala a zavádza nové progresívne technológie, ktoré sú značne výkonné," uviedol predseda predstavenstva ŽRK SOPK Dušan Haluška.
Spoluprácu s žilinskou firmou vyzdvihol aj riaditeľ Spojenej školy (bývalej Strednej priemyselnej školy) Kysucké Nové Mesto Milan Válek. "Posielame sem žiakov na dvojtýždňovú prax. Zoznámia sa so základným prístrojovým vybavením. Dokonca s najmodernejšími CNC strojmi, ktoré u nás nemáme. U nás ich naučíme len základy programovania. A to dovyučenie do priemyselnej praxe zabezpečuje firma. Mesačne posielame na prax od 25 do 50 žiakov, z toho do firmy ELMAX ide každé dva týždne 4 – 5 žiakov. Sú tu zamestnaní aj naši absolventi. Pracujú nielen na vývojovom oddelení, ale aj pri strojoch," dodal Válek.
Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a. s., pôsobí na trhu od roku 1993, kedy jej obrat predstavoval 20 000 eur. V roku 2002 to bolo 1,575 milióna eur a v roku 2012 dosiahla obrat 5,419 milióna eur. V roku 2010 sa stala prvým slovenským výrobcom rozvádzačov s kompletnou výrobnou technológiou. V roku 2012 začala exportovať na americký trh a stala sa jediným slovenským výrobcom UL certifikovaných rozvádzačov a skríň rozvádzačov.
Zdroj: TASR