obr2mŠtudentské formuly tímov AM TEAM (benzínový motor) a STUBA GREEN TEAM (elektromobil) odštartovali  v dňoch 22. - 26. 10. 2012 svoju prezentačnú akciu Strojníckej fakulty STU v Bratislave po stredných školách na Slovensku.

 

 

Dňa 19. 10. 2012 sa uskutočnilo predstavenie a prezentácia projektu Formula po Slovensku oboch tímov vo  vestibule SjF STU v Bratislave.

Hlavnou náplňou projektu je návšteva škôl a oslovenie študentov najmä maturitných ročníkov a prezentovanie a propagácia možností štúdia na SjF STU v Bratislave  na rôznych katedrách. Strojnícka fakulta STU v Bratislave zabezpečuje harmonický rozvoj študentov a osobností po odbornej a profesionálnej stránke. Tento projekt presne napĺňa Komenského výrok „Škola hrou“. Študenti na SjF STU  sa sami podieľajú a podieľali na koncepciách, konštruovaní, výrobe a montáže formúl, ako aj na ich testovaní a súťažiach na nich.

obr1mNa oboch formulách sa študenti už niekoľko krát aktívne zúčastnili významných medzinárodných súťaží v zahraničí, ako je známy okruh pre klasické závody formuly 1 v Nemeckom Hockenhaime, anglickom Silverstone, talianskom Turíne a v ďalších štátoch.

Oba tímy sú riadené samotnými študentmi, ktorí sú väčšinou z vyšších ročníkov SjF STU, ale aj iných vysokých škôl, ako je VŠ VU, odbor dizajnérstvo a pod. Študenti svoje nápady konzultujú so svojimi učiteľmi, ktorí sú ich supervízormi a poradcami.

 

Osádky oboch formúl budú navštívili viaceré stredné školy v Nitre, Banskej Štiavnici, Prešove, Martine a v Dubnici nad Váhom. Sprievodný tím okrem propagácie a ukážkového predvádzania formúl podal aj informácie o možnostiach štúdia na SjF STU v Bratislave.

 

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava