Stručná charakteristika časopisu

Strojárstvo/Strojírenství je európsky časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným odborným témam, vytvára priestor na publikačnú činnosť strojárskych odborníkov z praxe, vedeckých inštitúcií a univerzít. Okrem prezentácíí firiem, časopis venuje priestor názorom top manažérov,aktuálnym informáciám z domova a eurozóny. Významnú pozornosť venuje automobilovému priemyslu, logistike, robotike a informačným technológiám. Pravidelne prináša informácie z veľtrhov a výstava aktuálne technické novinky z celého sveta.Na stránkach časopisu

Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je na trhu už vyše 26 rokov, nájdete množstvo ďalších aktualít z hospodárskeho života v SR, ČR i z ďalších štátov EÚ, zaujímavé témy, rozhovory, reportáže i analytické články. Špecializovaná príloha Strojárstvo Extra, ktorá je súčasťou časopisu, je určená na prezentáciu recenzovaných odborných príspevkov a ďalších zaujímavostí z akademického prostredia. Časopis je distribuovanýv SR, ČR a v krajinách EÚ, najmä na významných veľtrhoch.

Edičný zámer na rok 2023 Viac informácií mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Brief characteristics of the journal

The periodical Strojárstvo/Strojírenství (Engineering) is a European journal for specialists who are looking for information from mechanical engineering and from related technical branches. It is oriented towards the specialized professional topics and it offers a field of publishing activities for engineering experts from the practice, from the research institutions as well as from the universities. There are presented in this journal not only industrial and other companies, but also opinions of top managers. Furthermore there are published here actual domestic information and news from the Euro-zone. An important attention is paid in this journal to the automotive industry, logistics, robotics and information technologies. We inform our readers about fairs and exhibitions periodically and about the topical technical news from the whole world.

You can find on pages of the journal Strojárstvo/Strojírenství (which is present at the press-market already the 26th year) a lot of other actualities concerning the economic life in the Slovak Republic, Czech Republic and in other EU-countries; it introduces also many various interesting themes, interviews, reports and also analytical articles. This professionally oriented journal is distributed in the Slovak Republic, Czech Republic and in the EU-countries, especially during important European fairs.

Editing plan for 2023 More information: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kurzcharakteristik der Zeitschrift

Strojarstvo/Strojirenstvi ist eine europäische Zeitschrift fur Experten, die sich für Informationen im Bereich Maschinenbau und verwandte Bereiche interessieren. Sie widmet sich fachbezogenen Themen, bildet Raum für Publikationstätigkeit der Maschinenbauexperten aus Praxis, Wissenschaftsgesellschaften und Universitäten.
Neben den Firmenpräsentationen widmet die Zeitschrift einen Raum der Meinungen von Top-Managern, aktuellen Informationen von zu Hause und Eurozone. Bedeutende Aufmerksamkeit gehört der Automobilindustrie, Logistik, Robotisierung und den Informationstechnologien. Regelmässig bringt sie Informationen von den Messen und Ausstellungen und aktuelle Technikneuigkeiten aus ganzer Welt.

Auf den Seiten der Zeitschrift Strojarstvo/Strojirenstvi, die mehr als 26 Jahren erscheint, finden Sie viele Aktualitäten aus Wirtschaftsleben in SR und ČR, so wie auch in anderen EU-Staaten, interessante Themen, Interviews, Reportagen und analytische Artikel. Die fachspezielle Einlage die feste Bestandteil der Zeitung ist, wird für Präsentationen von rezensierten Fachartikeln und weiteren Interessanten aus der akademische Umgebung bestimmt.Die Zeitung wird in SR, ČR und in die EU-Länder, vor allem auf bedeutenden Messen, distribuiert.

Bearbeiten Plan fur 2023 Mehr Informationen: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vydavateľ časopisu Strojárstvo/Strojírenství je držiteľ viacerých významných ocenení:

ocenenie-male pecat-male

 

Vydavateľstvo MEDIA/ST, s. r. o., je členom Združenia vydavateľov periodickej tlače SR.