Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra

Popis

27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií