Trendy v plastikárskom priemysle, Demänová

Popis

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá je partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovoľujú pozvať na 9. odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Tohtoročný seminár sa bude niesť v duchu inovácií výrobkov, materiálov alebo technológií, ktoré vychádzajú z „dielne“ firiem a organizácií so slovenským kapitálom. Druhá časť seminára sa bude zaoberať témou recyklácií. Keďže seminár sa uskutoční mesiac po medzinárodnom veľtrhu „K“ v Düsseldorfe, niektorí členovia SPK budú pre účastníkov prezentovať aké trendy v blízkej budúcnosti očakávame v oblasti spracovania plastov.