Fórum inžinierov a technikov Slovenska, Bratislava

Popis

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 – FITS 2019 organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Ústredná téma podujatia – Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.