Národné fórum údržby, Štrbské Pleso

Popis

Po roku Vás opäť pozývame k aktívnej účasti na 19. ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019, organizovanej každoročne od svojho nultého ročníka v roku 2000.
Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.
Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.