Bezpečnosť technických zariadení, Demänovská dolina

Popis

Technická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť si Vás dovoľujú pozvať na XI. ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení.
Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti.