Výrobný manažment, Žilina

Kalendár
Kalendár strojárskych podujatí
Dátum
15.10.2019 - 16.10.2019
Url
http://www.vyrobnymanazment.sk

Popis

Za účelom vzájomnej inšpirácie a posúvania sa v zachytených trendoch do reálnej praxe prichádza každý rok do Žiliny 200 výrobných manažérov. Konferencia Výrobný manažment je už jesennou tradíciou pre tých, ktorích priťahuje možnosť diskutovať s rečníkmi a účastníkmi aj v neformálnych rozhovoroch. V roku 2018 boli hlavnými témami radikálny nástup nových technológií hlavne pre riadenie procesov a zároveň oveľa prepracovanejšie modely pre rozvoj ľudí. Viac informácií o konferencii nájdete na http://www.vyrobnymanazment.sk