Deň majstrov, Gbeľany

Popis

Dvakrát ročne sa sústreďuje až 50 majstrov na konferencii Deň majstrov. Nosnou myšlienkou stretávania majstrov z rôznych spoločností je získanie inšpirácie, návodov na riešenia a praktických skúseností. Deň majstrov nie je len o teórií, je hlavne o workshopoch, ktoré vedú skúsení projektoví manažéri a lektori. Program konferencie je zostavený z tém, ktoré si majstri definujú sami, a teda sú to problémy, ktoré denne riešia vo svojej práci. Viac informácií nájdete na stránke https://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/den-majstrov-jar