Očakávajme neočakávané, Žilina

Popis

Cyklus seminárov s expertmi, ktorí vytvárajú budúcnosť pre tých, ktorí chcú byť v budúcnosti úspešní. Nový koncept spoločnosti IPA Slovakia, ktorým chcú ukázať ľuďom zmeny v oblasti technológií, spoločnosti, práce, vzdelávania a podnikania, ktoré prichádzajú v najbližších 10 - 20 rokoch a pomôcť im pripraviť sa na ne. V prvom dni budú účastníci diskutovať s odborníkmi o uvedených témach, na záver dostanú podklady, s ktorými by mali poznatky a inšpirácie do niekoľkých dní komunikovať a premeniť na akcie vo svojej firme, komunite alebo rodine.