Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra

Popis

26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií