Tribotechnika v praxi, Bratislava

Popis

SSTT pripravuje odborný seminár TRIBOTECHNIKA V PRAXI. Seminár sa bude konať v Bratislave 20. novembra 2018 a je určený pre absolventov kurzov TRIBOTECHNK, akreditovaných pracovníkov kvalifikačných stupňov TRIBOTECHNIK, technických pracovníkov z odboru tribológie a tribotechniky, pracovníkov odboru starostlivosti o základné prostriedky a členov SSTT.