Industry4UM: Digitalizácia výroby – vyrábať viac, lacnejšie a lepšie, Prešov

Popis

Pozývame vás na Industry4UM na tému „Digitalizácia výroby – vyrábať viac, lacnejšie a lepšie“.

V uplynulých rokoch sa postupne vyčerpali možnosti zlepšovať výrobu doterajšími prístupmi a práve digitalizácia je trendom, ktorý dokáže skokovo posúvať rast jej produktivity, znižovať náklady a prípadne riešiť aj aktuálny nedostatok pracovnej sily.

Industry4UM odpovie aj na otázky:
• Kde hľadať príležitosti a riešenia zefektívňovania v kusovej a malosériovej výrobe?
• Či a ako sa dá zvyšovať produktivita výroby na výrobných linkách?
• Je koncepcia Digitálne dvojča použiteľná aj vo vašom podniku?