Newmatec, Tále

Kalendár
Kalendár strojárskych podujatí
Dátum
13.03.2018 - 14.03.2018
Url
https://www.newmatec.sk/

Popis

NEWMATEC 2018 je znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu.