Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra

Popis

25. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií