Projektování a provoz povrchových úprav, Praha

Kalendár
Kalendár strojárskych podujatí
Dátum
14.03.2018 - 15.03.2018
Url
http://konferencepppu.cz/

Popis

Dovolujeme si vás pozvat na 44. ročník konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav, která se uskuteční ve dnech 14. – 15. března 2018 v hotelu Pyramida, Praha 6. Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Časopis Strojárstvo/Strojírenství je mediálním partnerem konference.