Výrobný manažment, Žilina

Kalendár
Kalendár strojárskych podujatí
Dátum
25.10.2017 - 26.10.2017
Url
http://www.vyrobnymanazment.sk

Popis

Pomôžu nám riadiace systémy k priemyslovej revolúcii 4.0?
Ako doťahovať do konca dobré nápady a aplikáciu metód Lean?
Ako prebiehajú vývojové zmeny v automotive projektoch?
Ako nestratiť nových zamestnancov? Ako meniť nastavenie ľudí?
Čomu venovať pozornosť pri zmenách usporiadania firmy vzhľadom na materiálový tok Logistika vs. Výroba?
Ako optimalizovať procesy internej logistiky pomocou SMART riešení?

Konferencia organizovaná spoločnosťou IPA Slovakia sa bude konať už 7. rok v žilinskom hoteli Holiday Inn. Dvojdňová akcia spája vyše 200 riaditeľov, výrobných riaditeľov a manažérov, ktorí sa prídu učiť a inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom. Rečníci zastupujú každý rok rôzne priemyselné odvetvia, aby predstavili ich jedinečnú kultúru, dynamické stratégie, chuť riskovať, padať a opäť riskovať. Tento rok sa o svoje skúsenosti podelia manažéri a majitelia spoločností: Continental Matador Rubber, Brano Group, Hestego, ITT Holdings, Leoni Slovakia, Meopta-Optika, U. S. Steel Košice a Zetor Tractors. Konferencia je miestom obohacovania vzájomných vzťahov a nových obchodných partnerstiev, aby sa každý účastník lepšie pripravil na svoje osobné aj profesné výzvy. Večer je spestrený netradičným programom a najmä neformálnou diskusiou na nadviazanie kontaktov.