titMPro všechny subjekty, které pracují se zdroji ionizujícího záření, společnost VF Nuclear vyvíjí, vyrábí, instaluje a udržuje komplexní systémy monitorování radiace, které spolehlivě detekují a měří ionizující záření. Zajišťují tak bezpečí lidí, pracovního prostředí i technologií. Za dobu svého působení firma zrealizovala přes 3 000 zakázek ve více než 40 zemích světa. A nemusí to být nutně jen jaderné elektrárny, nukleární medicína nebo armáda, ale například i firmy, které nakládají s radioaktivními odpady, metrologické laboratoře, výzkumná centra, průmysl a další.

obr1Rámeček z pružného materiálu, který pomůže roušce lépe přilnout na obličej a zamezí vzduchu, aby unikal bokem. Jednoduché řešení, které by mohlo pomoci zvýšit účinnost roušky při jejím nošení, teď testují vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Dříve známý koncept upravili podle svého návrhu, finální data pak chtějí poskytnout veřejnosti. Kompresní rámeček na míru by si tak mohl na 3D tiskárně vyrobit kdokoliv.

vavAutomobilový priemysel zažíva zrejme najťažšiu krízu vôbec, uviedla poradenská spoločnosť Bain. Bez rozsiahlej štátnej podpory globálny dopyt tento rok klesne o 29 % a zisky odvetvia by mohli padnúť o 70 % až 90 %, a to ešte bez započítania veľkých zliav.

titMSpoločnosť NOTUS – POWERSONIC, sídliaca vo Vrábľoch, je skúsený slovenský výrobca ultrazvukových čističiek, ktorý sa rozhodol reagovať na súčasnú situáciu. V spolupráci s podnikateľsko–inovačným centrom INOVATO a za výrobnej podpory skupiny ŠVEC GROUP navrhli prototyp, ktorý má byť využívaný primárne na dezinfekciu osôb, ale aj iných objektov (nákupné košíky, stroje, ...). Zrealizovanie prototypu sa vďaka tejto spolupráci podarilo za rekordne krátky čas. Od vzniku nápadu, cez technickú dokumentáciu až po reálny výrobok to trvalo šesť pracovných dní.

titMŠtát je zodpovedný za maximalizáciu efektívnosti svojich finančných investícií do vzdelávania s cieľom vyškoliť moderných a vzdelaných absolventov pre aktuálne potreby praxe. Štát musí tiež zabezpečiť, aby výsledky výskumu vykonávaného v našich vzdelávacích zariadeniach boli primerané potrebám podnikov pôsobiacich na území štátu i mimo neho.

gfiMSpoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že prudko rastie využívanie VPN sietí ako reakcia na prácu z domu v dôsledku pandémie COVID-19. Aby firmám a organizáciám pomohla preklenúť aktuálne zložité obdobie a tiež im zaistiť čo najvyššiu úroveň sieťovej bezpečnosti, ponúka teraz svoje riešenie Kerio Control s kompletnou funkcionalitou vrátane podpory VPN na tri mesiace úplne zadarmo.