Články

tit-malaV rámci osláv Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala Slovenská zváračská spoločnosť XXXIX. medzinárodnú konferenciu Zváranie 2011. Časopis Strojárstvo/Strojírenství je mediálnym partnerom tohoto podujatia..

tit-malyMáme-li posuzovat zabezpečování kvality strojírenského výrobního procesu, nevyhneme se metrologii, zejména kalibraci měřidel a měřicích prostředků. Některé náročné měřicí systémy, např. souřadnicové měřicí stroje, se obvykle kalibrují prostřednictvím specializovaných metrologických laboratoří formou outsourcingu, péče o dílenská délková měřidla však zůstává převážně na metrologickém středisku podniku.

titulna4. 11. 2011
Najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou spoločnosti Matador Industries, a. s. sú aktivity v oblasti priemyselnej automatizácie. Toto postavenie potvrdilo aj udelenie prestížneho certifikátu od firmy KUKA Roboter CEE GmbH.

titulnaV oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.

 

titulnaV súčasnosti musí byť každý priemyselný výrobok a súčiastka označená popisom. Často to nie sú len jednoduché písmená, ale aj zložité kódove značky, logá a podobne. Značenie musí byť dostatočne malé a zároveň dobre čitateľné a navyše odolné voči oteru, prípadne voči pôsobeniu rôznych chemických látok.

tit-malyPredstaviť novinky a funkčnosť produktov Siemens PLM Software už tradične býva cieľom "PLM fóra". Ten tohtoročný bol zameraný na zlepšenie práce konštruktérov.