Články

GFI13. 7. 2011

Spoločnosť GFI Software publikovala štúdiu týkajúcu sa domáceho využívania internetu rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi, ktorá umožňuje lepšie pochopiť, ako sa obe skupiny správajú on-line. Štúdia Parent-Teen Internet Safety Report identifikuje správanie sa rodičov a ich dospievajúcich detí na internete z pohľadu obsahu, komunikácie a ohrozenia škodlivým obsahom.

 

maly12. 7. 2011

Začiatok júla patril v Dubnici nad Váhom už po druhýkrát medzinárodnej vedeckej konferencii Dnešné Trendy Inovácií 2011. Odborníci z oblasti vysokoškolského vzdelávania a praxe si vymieňali skúsenosti v oblasti moderných informačných technológií a e-learningu. Konferencia organizovaná pod záštitou Dubnického technologického inštitútu nastolila aj otázku plagiátorstva.

 

Vision-titel-maly4. 7. 2011

Ve dnech 15. a 16. června 2011 se počtvrté v Mílovech v OREA HOTELu Devět Skal  a celkově již po třinácté uskutečnilo setkání uživatelů 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému SolidCAM.

 

inovacie

30. 6. 2011

Inovácie sa stali základom každej vyspelej ekonomiky. Investície do vedy a výskumu sú tak určujúcim kritériom pre ďalší rozvoj rozvinutých štátov. Medzi centrá oblasti vytvárajúcich tzv. pridanú hodnotu patrí aj Európska únia. Či vrátane Slovenska, je otázne…

 

klucho29. 6. 2011

Koncom roka 2010 sa dostala na náš knižný trh technická  publikácia Teória a aplikácia  vybraných metód  technickej diagnostiky, od autorky Ing. Viery Peťkovej, PhD., poprednej odborníčky v oblasti technickej  diagnostiky a tribotechniky.

 

28. 6. 2011
Experimentálne štúdie výrobných technologických procesov je v súčasnosti možné realizovať pomocou dostupných simulačných softvérov. Štúdie slúžia na optimalizáciu, zvýšenie efektívnosti, či odstránenie nedostatkov vo výrobných procesoch bez zásahu do priebehu reálneho procesu. Pomocou simulačného softvéru je možné experimentálne simulovať množstvo variantov modelových situácií a vopred vyhodnotiť zásahy do priebehu procesu.