Články

PREm
V dňoch 13. – 16. marca sa výstavisko PVA EXPO Praha v Letňanoch stalo centrom priemyselného diania. Konalo sa tu totiž až päť súbežných veľthov pod taktovkou dvoch najznámejších z nich – FOR INDUSTRY a FOR ELECTRON. Na podujatí ste mohli stretnúť, a väčšina z vás aj určite stretla, tím časopisu Strojárstvo/Strojírenství. Postupne vám na našej web stránke priblížime atmosféru veľtrhu pomocou fotografií. Reportáž z podujatia nájdete už v aprílovom vydaní nášho mesačníka.

Firma Nástroje CZ, s. r. o., nadviazala v roku 2007 odbornú spoluprácu s Vysokým technickým učením v Brne, konkrétne s Ústavom strojárenskej technológie na Fakulte strojárenskej technológie, kde boli podrobené dlhodobému testovaniu nové vrtáky CZ002.

nas3mFirma Nástroje CZ, s. r. o., vložila svoje dlhoročné skúsenosti do vývoja nových typov špirálových vybrusovaných vrtákov s valcovou stopkou podľa vlastného vývojového radu CZ. Cieľom firmy je vyvinúť a vyrábať ucelený sortiment vrtákov pre jednotlivé skupiny obrábaných materiálov, ktorých geometria bude zaručovať nielen vysokú geometrickú presnosť vŕtaných otvorov, ale aj dosiahnutie dlhej životnosti a trvanlivosti vrtákov, a tým i produktivity práce.

Dvojrozmerna_simulaciaMČloveka vždy fascinovala predstava umelej bytosti – bytosti, ktorá je vytvorená človekom a ktorá sa dokáže samostatne rozhodovať a vykonávať činnosti na dosiahnutie určeného cieľa. Už v najstarších židovských príbehoch sú zmienky o Golemoch – bytostiach vytváraných mágmi z hliny. Podobné príbehy sa vyskytujú aj v iných kultúrach takmer po celej Zemi. Neskôr v príbehoch mágov nahradili učenci, ktorí sa snažili vytvárať humanoidné – človeku podobné bytosti.

bozek300V dňoch 20. – 23. februára 2012 sa zišli účastníci medzinárodnej konferencie Technical Universities: Integration with European and World Education Systems o vzdelávaní na technických univerzitách v ruskom meste Iževsk.

obr-titPrinášame vám výsledky Strojárskej olympiády 2012, ktorá sa konala v priestoroch SjF STU Bratislava. Celkovo bolo odmenených 15 študentov v piatich kategóriách.