Články

tb1mNeustále znižovanie času výroby v podmienkach súčasných automatizovaných systémov si vyžaduje použitie off-line programovania. Táto technológia je však na jednej strane podmienená reálnosťou namodelovaného stavu v porovnaní so skutočným stavom, na strane druhej geometrickou presnosťou reálneho prostredia v porovnaní s nominálnymi hodnotami.

nas1mJe jasné, že nástroj, jako je vrták s válcovou stopkou z materiálu HSS či HSSCo, se jednou otupí. Co pak s ním?

obr1m

Správné rozhodnutí při pořizování DNC komunikace mezi firemní počítačovou sítí a CNC obráběcími stroji neznamená jenom vybrat nejlépe dostupné DNC řešení. Vyžaduje také správného výrobce s léty prověřenými zkušenostmi pro zaručení spolehlivosti a kvalitní podpory. Jako reakci na poptávku zákazníků, kteří chtějí vyměnit starý kabelový a často problémový systém – nabízí firma CIMCO Integration – produkt DNC-Max Wireless.

zho7. 5. 2012

Akciová spoločnosť Sapa Profily otvorila v Žiari nad Hronom novú halu anodickej oxidácie. Podľa riaditeľa spoločnosti Teodora Kvapila to pre ňu znamená úspešné odovzdanie štafety a zachovanie tejto povrchovej úpravy v Žiari nad Hronom na ďalších minimálne 20 rokov.

obr1mUž po štvrtýkrát sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB. V tomto roku sa kládol dôraz nielen na vojenskú techniku, ale aj na vybavenie určené pre plnenie špeciálnych úloh súvisiacich s obranou.

ckk1m

Slovenská cestná spoločnosť usporiadala v Bratislave Cestnú konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Tohtoročná cestná konferencia bola významnou platformou  na informovanie nielen prítomných odborníkov, ale aj  širokej odbornej verejnosti  o súčasnej situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. Pozornosť sa zamerala  aj na výmenu poznatkov týkajúcich sa správy ciest v samosprávnych  krajoch a projektovej prípravy  cestných a diaľničných stavieb.