Články

titulna-malaFotografiami sa vraciame k atmosfére Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 2011.

 

titulnaExperimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.

titulka

Systémy kontrolujúce prístup k zabezpečeným miestam, počítačovým sieťam alebo finančným transakciám, ktoré sú určené len oprávneným osobám väčšinou pre svoju ochranu uznávajú osobné identifikačné čísla (PIN) alebo heslá. Nedostatkom týchto systémov je, že tieto čísla a heslá môžu neoprávnené osoby ľahko získať a zneužiť, bez ich následného odhalenia.

Biometrické identifikačné systé­my na kontrolu totožnosti oso­by využívajú osobné rysy (fyzi­kálne vlastnosti) užívateľa, aby bola zaistená oveľa väčšia bezpečnosť ako ponúkajú heslá. Cieľom tohto príspevku je popísať a porovnať vybrané metódy op­tickej identifikácie a ich základný princíp fungovania.

 

EloSys10. 10. 2011
17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS sa uskutoční od 11. do 14. októbra na výstavisku Expo center v Trenčíne.
Expozíciu vydavateľstva MEDIA/ST, s. r. o., nájdete v pavilóne 5,6, stánok č. 72.

Seznam vítězných exponátů v soutěži Zlatá medaile MSV 2011.

04.10.2011

alt altaltalt

MSV_2011-cerne

04.10.2011

Na oficiálním zahájení 53. mezinárodního strojírenského veletrhu,v jehož průběhu byly slavnostně předány Zlaté medaile MSV, se sešla mimořádná sestava hostů v česle s prezidentem České republiky Václavem Klausem a předsedou vlády Petrem Nečasem.