Články

titNákup predstavuje činnosť, ktorá je spojená so zabezpečením vstupov pre efektívnu realizáciu ďalších procesov. Ide o proces prebiehajúci prevažne na začiatku logistického reťazca a keďže v konečnom dôsledku kvalitu výsledných produktov určuje vo veľkej miere kvalita vstupov, je možné konštatovať, že nákup predstavuje rozhodujúci článok podnikateľských činností.

titPríspevok sa zaoberá homogenizáciou zložiek polyvinylbutyralu (PVB) a textílií z opotrebovaných pneumatík. Tvoria základ vzniku kompozitného materiálu na báze textílií z opotrebovaných pneumatík. Polyvinylbutyralova fólia (PVB) sa používa na výrobu laminovaných bezpečnostných skiel. Textílie sú jednou zo zložiek, ktorá vznikne po recyklácií pneumatík, ktoré už prestali plniť svoju funkciu. Homogenizácia prebiehala na hnetiacom stroji za predpísaných podmienok v laboratórnych priestoroch. Výsledkom je zmes, ktorá je východiskovým materiálom na lisovanie hotových výrobkov.

tit-malaV rámci osláv Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala Slovenská zváračská spoločnosť XXXIX. medzinárodnú konferenciu Zváranie 2011. Časopis Strojárstvo/Strojírenství je mediálnym partnerom tohoto podujatia..

tit-malyMáme-li posuzovat zabezpečování kvality strojírenského výrobního procesu, nevyhneme se metrologii, zejména kalibraci měřidel a měřicích prostředků. Některé náročné měřicí systémy, např. souřadnicové měřicí stroje, se obvykle kalibrují prostřednictvím specializovaných metrologických laboratoří formou outsourcingu, péče o dílenská délková měřidla však zůstává převážně na metrologickém středisku podniku.

titulna4. 11. 2011
Najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou spoločnosti Matador Industries, a. s. sú aktivity v oblasti priemyselnej automatizácie. Toto postavenie potvrdilo aj udelenie prestížneho certifikátu od firmy KUKA Roboter CEE GmbH.

titulnaV oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.