Články

obr2mŠtudentské formuly tímov AM TEAM (benzínový motor) a STUBA GREEN TEAM (elektromobil) odštartovali  v dňoch 22. - 26. 10. 2012 svoju prezentačnú akciu Strojníckej fakulty STU v Bratislave po stredných školách na Slovensku.

titMPrinášame vám exkluzívnu fotogalériu z 22. ročníka Medzinárodného veľtrhu technológií pre spracovanie plechu EuroBLECH 2012. Podujatia sa zúčastnilo 1 520 vystavivateľv z celého sveta. Celkova výstavná plocha predstavovala v tomto roku 84 000 m2.

Technológiou vstrekovania sa v súčasnosti vyrába podstatná časť výliskov z plastov. Snaha o úspory plastu i práce viedla k metóde vstrekovania plastov bez vtokového zvyšku, teda realizáciou prostredníctvom vyhrievaných vtokových sústav. Ide o tzv. bezodpadové vstrekovanie.

obr1mZákladným zariadením technológie vodného lúča je vysokotlakové vodné čerpadlo, v ktorom sa natlačuje voda na dimenzovaný vysoký tlak, a to v multiplikátorovej časti, ktorú poháňa olejové čerpadlo pevne spojené s elektromotorom. Výkon vysokotlakového vodného čerpadla sa určuje podľa toho, koľko vysokotlakovej vody dokáže vyrobiť za minútu.

Problematika simulácie a optimalizácie je podrobne rozpracovaná v mnohých knižných a časopiseckých publikáciách. Nemožno ale konštatovať, že teória je taktiež uplatňovaná v riadiacej praxi. Čiastkové analýzy nám poukazujú na to, že pojmy simulácia a optimalizácia sú v podnikateľskej sfére známe, ale prevažne z hľadiska teórie. Preto je dôležité výskumom zistiť úroveň ich využívania v podnikoch pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

obr1mNa veľtrhu Elo Sys získala naj prestížnejšie ocenenie – Unikát roka 2012 spoločnosť VUJE, a. s., Trnava, za Unikátne moduly manipulátora pre parogenerátory jadrových elektrární VVER 440/ 1000.