Články

titMPríspevok predstavuje súčasný trend v oblasti priemyselného použitia Mg zliatin a ich technologického spracovania. Prioritne ide o zváranie a spájkovanie Mg zliatin. Uvedené sú charakteristiky Mg zliatin, ich výroba a ďalšie technologické spracovanie. Z oblasti zvárania sú uvedené tak technológie klasické, ako aj špeciálne.

obr1mPříspěvek se zabývá rozborem vlivu svařování metodou TIG, laser a především plazmovým paprskem na charakter svarového spoje vysokolegované feritické oceli, který bude následně výrazně deformován. Feritické nerezavějící oceli 12 % Cr se používají jako ekonomická varianta v aplikacích vysokým tepelným zatížením.

Súčasný rozvoj priemyselných (strojárskych) výrob je ovplyvňovaný znakmi trendov strategického vývoja trhov (globalizácia, konkurencieschopnosť, vysoká produktivita, inovácie), svojou dimenziou a charakteristikou priamo vplýva na celý systémový reťazec realizujúci výrobu „výrobný proces – výrobný systém – výrobné prostriedky – pracovný (ľudský) faktor výrobného procesu“.

Kongres STUDIO, spol. s r. o., a odborné spolupracujúce inštitúcie zo Slovenskej a Českej republiky vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2012. Podujatie sa uskutoční 28. - 30. novembra 2012 na Štrbskom Plese.

Analýza vedeckej literatúry z oblasti udržateľného rozvoja (Prof. Čiegis R., Prof. Juknys R., Prof. Rudzkienė V., Prof. Staniškis J. K., atď.) vedie k pozorovaniu, že v tejto oblasti sa urobilo mnoho podstatného avšak príliš málo je venované hodnoteniu udržateľnosti organizácie vo vedeckej literatúre. Výskumy v Litve nepreskúmali detailne tému udržateľnosti organizácie.

obr1mSpoločnosť Pramet Tools sa zúčastnila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne prvýkrát po dlhých ôsmich rokoch. Medzičasom sa z nej stala globálna a úspešná firma. Veľmi dobre sa rozbieha pôsobenie firmy na trhoch štátov BRICS - predovšetkým hovoríme o Brazílii, Rusku, Indii, Číne.