Články

Z hľadiska využívania moderných technológií vo výrobných procesoch sa v súčasnosti čoraz viac presadzujú 3D skenovacie technológie. Tieto technológie sa prevažne využívajú pri kontrole produktov, reverznom výrobnom procese, kontrole kvality, meraniach opotrebenia a podobne.

obr1mPolyméry a ich kompozity sa v súčasnosti v širokej miere využívajú pri konštruovaní automobilov. Veľké možnosti v oblasti automobilového priemyslu majú aplikácie polymérnych kompozitných materiálov, ktoré sú v porovnaní s tradičnými kovovými aj polymérnymi materiálmi ľahšie a disponujú lepšími mechanickými vlastnosťami.

baa1mCelosvětově rostoucí objem výstavby s sebou přináší obrovskou potřebu betonového zboží, betonových trubek a šachet a také betonových prefabrikátů. Poptávka se projevuje v podnětech pro prodávající strojů a zařízení, kterými se tyto prvky vyrábějí. Na veletrhu bauma v Mnichově představí v době od 15. do 21. dubna 2013 své nejnovější produkty z betonu a jiných stavebních hmot dodavatelé s kompletní nabídkou a specialisté v oblasti komponent, nováčci i podniky s vedoucím postavením na trhu.

Príspevok sa zaoberá   problémom  existencie a asymptotického správania sa riešení singulárne perturbovanej lineárnej Neumannovej úlohy 1, kde 2 s podmienkami 3.

K dosiahnutiu riešenia analyzujeme integrálnu rovnicu, ekvivalentnú s hore uvedenou diferenciálnou rovnicou.

obr1mV rámci Týždňa vedy a techniky otvorila svoje brány širokej verejnosti aj najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku - Slovenská akadémia vied v Bratislave.

kia5mTretí ročník súťaže Kia Innovation Award vyhlásila spoločnosť Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis.  Jeho nosnou témou boli nápady a inovácie v oblasti bezpečnosti a zlepšenia životného prostredia v automobilovom priemysle.