Články

titmDosiahnuté výsledky merania sú pri kontrole geometrických parametrov výrobkov s využitím súradnicových meracích strojov s kontaktným snímacím systémom ovplyvnené množstvom rôznych faktorov. Jedným z nich je aj spôsob vytvorenia súradnicového systému súčiastky, v ktorom sa meranie vykonáva.

Ventily patria medzi mechanicky a tepelne výrazne namáhané diely spaľovacieho motora. Príspevok sa zaoberá analýzou príčin poškodenia výfukového ventilu motora.

Na výrobu ventilov sa používa vysoko legovaná oceľ a ďalšie tvr­dé materiály na spevnenie sedla ventilového taniera a stykové plochy drieku s vahadlom. Ventily sa najčastejšie vyrábajú z jedného materiálu. V niektorých prípadoch sa pri veľkých ventiloch kvôli úspore nákladov vyrába hlava ventilu z materiálu kvalitnejšieho než driek a obe časti sa spoja stykovým (difúznym) zváraním, pričom pre oba materiály sa požaduje dobrá zvariteľnosť. Ventily sa v záujme zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti spevňujú kovaním, hlavne pri te­pelne viac namáhaných motoroch. Materiálom pre takto namáhané vý­fukové ventily je austenitická oceľ, ktorá dobre znáša vysoké teploty.

nfpNorimberský FachPack byl vždycky tak trochu jiný. Na podivné otázky typu „jak zabalit lásku (znalosti, svět, úspěch, zděšení…)?“ má i v roce 2013 po ruce pozoruhodné odpovědi. Jako jeden z nejdůležitějších evropských veletrhů specializovaných na obaly FachPack v době od 24. do 26. září poskytne zhruba 1 500 vystavovatelům (2012: 1 466) perfektní rámec pro prezentaci výrobků a služeb spojených s obaly, technikou, zušlechťováním a logistikou. Oblíbený mix tvořený kompetentností, praktickým zaměřením a konstruktivní pracovní atmosférou oceňují specialisté na obaly (2012: 36 986) jak z Německa, tak i ze sousedních zemí.

Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu svetového veľtrhu:

obr1drinktec 2013

Svetový veľtrh nápojovej techniky a technológií Liquid-Food

Výstavisko Mníchov, 16.-20. september 2013

obr1m

V období pribúdajúcich zákazníckych požiadaviek záleží na partneroch, ktorí myslia komplexne a ktorí prinášajú do spoločných projektov fundované skúsenosti. Rovnako platí, že kto chce uspieť na trhu aj v budúcnosti, musí už dnes inovovať svoje produkty a služby, ktoré predbiehajú čas a otvárajú nové možnosti.

kinSpoločnosť KINEX BEARINGS, ktorá sa zaoberá výrobou a svetovou distribúciou valivých ložísk, oslavuje v roku 2013 svoje 107. výročie. Tento fakt je dôkazom, že spoločnosť je počas tohto dlhého obdobia schopná držať krok s konkurenciou a v určitých segmentoch patrí medzi svetových, resp. európskych lídrov na trhu valivých ložísk.