Články

Nákladné vozidlá pracujú v rozmanitých podmienkach, najmä z hľadiska požiadaviek na ťahovú silu a z toho vyplývajúceho zaťaženia motora. Ak má spaľovací motor pracovať hospodárne, je potrebné medzi pojazdové ústrojenstvo a motor zaradiť prevodovku. Projektovanie transmisií a pohonov však možno pri využívaní moderných softvérových prostriedkov výrazne zjednodušiť a zdokonaliť.

obr0Fosfátování je rozšířená konverzní povrchová úprava, která našla uplatnění v mnoha moderních aplikacích. Především při úpravě povrchu pod nátěry, kde povlak vyloučených fosforečnanů zajišťuje zvýšení přilnavosti nátěrového systému a vylepšuje bariérový systém ochrany proti korozi navýšením odolnosti proti podkorodování nátěru.

obr1Povrchové úpravy strojárskych výrobkov sú väčšinou finálnymi operáciami, až na výnimky, akou je napríklad medzioperačné čistenie a odmasťovanie. V nemeckom priemysle, ktorý je silne orientovaný na export, sa zaraďujú do povrchovej techniky (Oberfächentechnik) a považujú sa za jednu z kľúčových oblastí strojárskeho priemyslu. Na Slovensku takáto tradícia neexistuje. To však dáva dobrý základ pre riešenie eLearningovej podpory v kategóriách, ktoré navrhuje tento príspevok.

obr1mŽiarovo pozinkované oceľové konštrukcie majú od čias ČSSR a prvých veľkorozmerových keramických vaní u nás dlhú tradíciu. Kvalita výroby oceľovej konštrukcie je neoddeliteľne spätá s jej akostným pozinkovaním.

obr1Bezpečnosť dátových prenosov v komunikačných a riadiacich sieťach závisí od množstva faktorov. Kvalita riadenia číslicových systémov je pritom priamo úmerná kvalite prenosu v sieti. V praxi sa využívajú mnohé technológie na zabezpečenie prenosov. Rovnakým vývojom však prechádzajú aj technológie, ktorými je možné obísť štandardné zabezpečovacie mechanizmy dátových sietí.

obrMFosfátové povlaky jsou nejrozšířenějším typem konverzních povlaků a liší se chemickým složením a vlastnostmi podle upravovaného kovu, lázní ze kterých vznikají, i podle pracovních podmínek při jejich přípravě.